PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "NAJ VAS NAVDIHNE ITALIJA"

1. člen

Organizator nagradne igre je Votan komunikacije, d.o.o., Koprska 108a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovne znamke Galbani podjetja Dukat S, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana. Podjetje Dukat S d.o.o. (distributer izdelkov Galbani) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in skupaj s so-oranizatorjem ter člani komisije poskrbi za izbor najboljših receptov.

2. člen

Nagradna igra poteka od 12. 5. do 11. 6. 2021. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.okusigalbani.si in spletnih medijih.

3. člen

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje tako, da v obrazec objavljen na spletni strani www.okusigalbani.si, vnese zahtevane podatke, kuharski recept, v katerem naj uporabi izdelek iz skupine sirov (npr. Galbani), opiše postopek in priloži fotografijo (ni obvezna). Nakup izdelkov Galbani ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Udeleženci jamčijo, da je njihov recept izvirno delo, da ni bil kopiran od drugih in ne krši pravic katerekoli druge osebe ali subjekta. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek nakupa sestavin, strošek energije za pripravo jedi, strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.okusigalbani.si. Udeleženec bo na elektronski naslov, ki ga bo vpisal, prejel povratno sporočilo o sodelovanju v nagradni igri.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V primeru, da je udeleženec izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za morebitne potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe tega gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

4. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izbran dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izbran najprej.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem skladu za:

  • 1. nagrada: 1 x OONI Koda plinska peč za pizze, v vrednosti 349,99 EUR, paket izdelkov Galbani
  • 2. nagrada: 1 x OONI litoželezna ponev Skillet v vrednosti 39,99 EUR, paket izdelkov Galbani
  • 3.-10. nagrada: paket izdelkov Galbani

Paket izdelkov Galbani vsebuje:
1 x Galbani Mozarella 125g, 1 x Galbani Mozzarella di latte di Bufala 125 g, 1 x Galbani Ricotta 250g, 1 x Mascarpone 250g, 1 x Parmigiano Reggiano 200g, 1 x Panna Cotta 1l, skupna vrednost paketa je 18 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine od prejete nagrade obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izbor nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja, ki so:

  • Mojca Remic, vodja blagovne znamke Galbani pri Dukat S,
  • Jernej Zver, kuharski bloger in ustvarjalec receptov
  • Nataša Krese, vodja projektov Votan komunikacije, predsednica komisije

Kriteriji, po katerih bo komisija ocenjevala recepte so: kreativnost in izvirnost (40%), zahtevnost recepta (20%), izgled / privlačnost jedi (20%) in uskladitev z vrednotami blagovne znamke (20%).

Zbrane recepte bo komisija pregledala in vse veljavne prijave (vse tiste, ki po njihovem mnenju ne bodo tematsko zgrešile zahtevane vsebine) uvrstila v izbor za glavno nagrado. Neprimerne vsebine in komentarji v nagradni igri ne bodo upoštevni in bodo odstranjeni.

Izbor nagrajenih bo potekalo 14. 6. 2021 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre.

Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

6. člen

Seznam nagrajenih bo objavljen na spletni strani www.okusigalbani.si najkasneje v treh dneh po določitvi nagrad oz. 18. 6. 2021.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da v primeru nagrade organizator objavi na spletni strani www.okusigalbani.si, kjer nagradna igra tudi poteka, naziv (naslov) recepta in avtorja recepta (z inicialkami), oz. glede na poimenovanje udeleženca ob prijavi.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad (v kolikor, nagrada, ki jo je prejel presega 42,00 EUR). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade pisno, telefonsko ali po elektronski pošti. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8. člen

Organizator Votan komunikacije, d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Seznam nagrajencev bo posredoval le so-organizatorju, kateri bo z osebnimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki se zbirajo, so: elektronski naslov, ime in priimek, naslov. Nagrajenci bodo morali sporočiti še davčno številko, ker je potrebno obračunati akontacijo dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni: izvedbo nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad, objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z ZVOP-1.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Za vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko pišete na elektronski naslov info@okusigalbani.si.

Ljubljana, 9.5.2021

Votan komunikacije